Category: Magnetic Anex Supply Co.Ltd

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับถุงขยะดำ | แมกเนติก แอนเน็กซ์ ซัพพลาย บจก.

ถุงขยะดำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง    ถุงขยะดำ ถุงขยะดำ เป็นถุงพลาสติกที่ใช้สำหรับการบรรจุขยะ โดยเป็นถุงพลาสติกชนิดที่ใช้แล้วทิ้ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถุงขยะจะผลิตจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน (PE) เหมือนกับถุงพลาสติกทั่วไป ซึ่งจะนิยมผลิตเป็นสีดำ ทำให้คนส่วนมากนิยมเรียกว่าว่า ถุงดำ นอกจากนี้แล้วถุงขยะดำยังสามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลายดังนี้  ประโยชน์ของถุงขยะดำ – สามารถใช้ปูพื้นในการรองนั่งแทนเสื่อ หรือผ้าใบได้เพื่อป้องกันความสกปรก – ใช้คลุมกันน้ำให้กับสิ่งของ บางคนนำถุงขยะดำมาคลุมป้องกันไม่ให้สิ่งของเปียกน้ำ […] Continue Reading     สนใจติดต่อ บริษัท แมกเนติก แอนเน็กซ์ ซัพพลาย จำกัด www.รับผลิตถุงพลาสติก.com https://magnetic.brandexdirectory.com www.masspart.com